مرکزی صفحہ » الفتن پښتو » د خوارجو د فتني نقلي او عقلي رد کښ مضامين

د خوارجو د فتني نقلي او عقلي رد کښ مضامين

image_pdfimage_print

د خوارجو د فتني نقلي او عقلي رد کښ مضامين

1- تکفير کول د چا حق دے؟

2-د فتنه باز خلکو د مجالسو نه اجتناب کول

3-gh

Print Friendly

About alfitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *