مرکزی صفحہ » الفتن پښتو » داعش نه د مرتکب کبيره تکفير کوي او نه سرونه خروي نو بيا هغوي خارجيان سنګه؟؟؟؟؟

داعش نه د مرتکب کبيره تکفير کوي او نه سرونه خروي نو بيا هغوي خارجيان سنګه؟؟؟؟؟

image_pdfimage_print
Untitled-1


بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

د داعش د منهج نه متعلق” شکوک” رد

اولني شک:
داعش نه د مرتکب کبيره تکفير کوي او نه سرونه خروي نو بيا هغوي خارجيان سنګه؟؟؟؟؟

تفصيل:

تاسو داعش ته خوارج وائي او خوارج هغه خلک وي چه د مسلمان حکمران خلاف بغاوت کوي او د کبيره ګناه مرتکب ته کافر وائي۔ او داعش نه سرونه خروي او نه د مسلمان حکمران خلاف بغاوت کوي او نه د کبيره ګناه مرتکب ته کافر وائي۔ او بعضي نښي چه په احاديثو کښ راغلي دي مثلا اوږدي ګيري، پائنسي اوچتي ساتل، نورو ډلو او مسلمانانو کښ هم شته دے نو هغوي ولي خارجيان نه دي؟

جواب:

خوارج د امت مسلمه له پاره يو خطرناکه ډله ده۔ ځکه نبي صلي الله عليه وسلم د هغوي په باره کښ ټولي نښي خودلي دي۔ چه خلک د دوي نه دهوکه نه شي۔ او دا ټولي نښي په (دولت) يعني داعش باندي صادق راځي۔ په شرعي دلائلو کښ د دي خبري ذکر نشته چه د خوارجو له پاره د مسلمان حاکم خلاف خروج کول شرط دي۔ يا د کبيره ګناه مرتکب تکفير کول لازمي دے۔

د دي اصولو او تعريفاتو ذکر د اهل العلم لخوا شوے دے۔ دا صر ف د خواجو ته نزدي نښو په طور باندي بيان شوي دي۔ او دا اصول او تعريفات علمي اعتبار سره د خوارجو صفاتو په تناظر کښ بيان شوي دي۔ دلته يو سو خبري دي په هغي باندي ځان پوهه کول لازمي دي۔

اولني خبره:

د “خوارجو” تعريف او يو “ډلي يا فرقه” ته خوراج ويلو له پاره معتبره قاعده هغه ده چه کومه په کتاب او سنت کي مذکوره ده۔ په سنت نبوي صلي الله عليه وسلم کي د خوارجو صفات دومره تفصيل سره راغلي دي چه داسي د بلي ډلي صفات دومره تفصيل سره نه دي راغلي۔ ځکه چه دا خوارج ډير زيات خطرناک دي او عوام خلک د دوي په باره کي دهوکه کيږي۔ د دي خوارجو ټولو نه اهم نښي دا دي: تکفير کول، د مخالفينو قتل ته جائز ويل، د قرآن او سنت په عباراتو باندي ځان صحيح نه پوهه کول، ډير زر غوسه کيدل، کم عقل، کم عمر، فخر او غرور کول۔

دويمه خبره:

ډيرو علماء دا ليکلي دي چه د “کبيره ګناه مرتکب تکفير کول ” د ټولو خوارجو صفت نه دے او نه د خارجي کيدلو له پاره دا شرط دے۔ بلکه چه کوم کس هم په ناحق د مسلمان تکفير کوي او د هغه قتل ته جائز وائي نو هغه خارجي دے اګرچه که هغه د مرتکب کبيره تکفير نه کوي۔

حديث نبوي صلي الله عليه وسلم کي راځي چه دوي به مسلمانان قتلوي۔ او علماء وائي چه د قتلولو وجه دا ده چه دوي په خپلو مخالفينو باندي ناحق د کفر او ارتداد فتوه لګوي۔

امام قرطبي رحمه الله فرمائي:

چه د دي وجه دا ده چه کله دي خارجيانو د خپلي ډلي نه وتونکو مسلمانانو ته کافر ويل شروع کړل نو د هغوي قتل ته يي جائز وويل۔     (المفهم لما أشکل من تلخيص کتاب المسلم: 9/84)

امام ابن تيميه رحمه الله فرمائي:

د خوارجو د دين غټه حصه په دي خبره مشتمل ده چه ځان د مسلمانانو د ډلي نه جدا کړے شي او د مسلمانانو مال او جان ته حلال وويل شي۔   (الفتاوي: 13/209)

يو بل ځائ کښ فرمائي:

دوي(خوارج) د خپلي د ديعقيدي په بناء باندي “چه اهل قبله مرتد شوي دي”، د هغوي قتل ته د کفارو قتلولو نه زيات جائز وائي۔   (الفتاوي: 28/497)

علامه ابن عبد البر رحمه الله فرمائي:

دوي(خوارج) د ځان له طرفه په کتاب الله کي د تاويل په وجه د مسلمانانو قتل ته جائز وويل، د ګناهونو په وجه يي هغوي ته کافر وويل، او توره يي د هغوي خلاف استعمال کړه۔(الاستذکار: 2/499)

د امير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه او صحابه کرام رضي الله عنهم خلاف خروج کولو والا خارجيانو د زنا ، غلا ، او د شرابو په وجه باندي تکفير نه کولو بلکه هغوي د انسانانو نه منصف او د هغوي فيصله منلو په وجه تکفير کوو،اګرچه دا حقيقي طور باندي ګناه نه ده۔

دوي علي او معاويه رضي الله عنهما ، دواړه فيصله کونکو او او پر دي عمل باندي راضي ټولو صحابه کرامو تکفير وکړو۔ او د هغوي قتل ته يي جائز وويل۔ د دوي د دي حرکت په وجه صحابه کرامو دوي له د خوارجو لقب ورکړو۔ صحابه کرامو د هغوي نه دا پوختنه نه وه کړي چه د نورو ګناهنو باره کي ستاسو سه نظريه ده؟ د هغي په وجه تکفير کوي او که نه۔

بلکه “نجدات” چه د اهل علم په اتفاق سره د خوارجو مشر وو، هغه هم د کبيره ګناه مرتکب ته کافر نه ويل۔ امام ابوالحسن اشعري رحمه الله د خوارجو عقيده بيانوي هغه لکي چه ” د خوارجو په دي خبره اجماع  ده چه د کبيره ګناه مرتکب کافر دے۔ مګر د نجدات دا نظريه نه وه۔

(مقالات الاسلاميين: 1/86)

دريمه خبره:

دلته د يو اهم شک ازاله کول ډير ضروري دي چه سر خرول د ټولو خوارجو صفت نه دے۔ په تاريخ کښ داسي خارجي ډلي تيري شوي دي چه هغوي به سرونه نه خرول خو اهل علم د هغوي د عقائدو په وجه باندي هغوي ته د خوارجو  لقب ورکړے وو۔ سرخرول خو صرف د “ذوالثديه”  خارجي سره منسلک دي چه د سيدنا علي رضي الله عنه په دور کښ قتل شوے وو۔

سنګه چه ابن تيميه رحمه الله فرمائي:

“وهذه السيما سيما أولهم کما کان ذو الثديه، لأن هذا وصف لازم لهم”

“دا (سر خرول) د مخکينو خوارجو نښه ده لکه سنګه چه ذوالثديه  وو ځکه دا وصف صرف د هغي دے”۔   (مجموع الفتاوي: 28/497)

هم دارنګه اوږدي ګيري او پائنسي اوچتي ساتل د خوارجو “قطعي” نښه نه ده۔ بلکه دا نښي د ذوالخويصره حليه بيانولو له پاره ذکر شوي وي۔ او نبي صلي الله عليه وسلم فرمائي وو:” د دي نسل نه به داسي خلک پيدا کيږي ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔” او بيا نبي صلي الله عليه وسلم د خوارجو نورو صفاتو تذکره وکړه۔

بعض خلک صرف اوږدي ګيري او اوچتو پائنسو ته وګوري او د خارجي فتوه لګول شروع کړي او حال دا دے چه دا د خارجيانو “حتمي” نښه نه ده۔ که صرف يو سو ظاهري نښو مثلا اوږده ګيره او پائنسي اوچتي ساتل په وجه باندي حکم ولګولي شي نو معاذ الله د هغه عظيم صحابه کرامو باره کي به سه حکم وي چه د هغوي اوږدي ګيري هم وي او پائنسي هم اوچتي وي؟؟؟؟

اصل خبره د خوارجو د عقائدو نه خبريدل دي چه بايد د هغي نه هر کس باخبر وي۔ د خوارجو اصل نښي چه د مسلمان تکفير کول او د هغوي جان او مال ته حلال ويلو په باره کي علم پکار دے۔ په کوم کس کي چه دا صفت وي چه هغه د تکفير د اصولو نه بغير د مسلمانانو تکفير کوي او د هغوي قتل ته حلال وائي هغه کس خارجي دے۔ اګرچه که هغه په کبيره ګناه باندي تکفيير نه کوي او اګرچه که هغه سر نه خروي۔

لهذا د خوارجو عمومي صفت دا دے چه هغوي ناحقه مسلمان ته کافر وائي او د هغه قتل ته جائز وائي۔

او د دي تکفير مختلف شکلونه دي مثلا:

د کبيره يا صغيره ګناه په وجه تکفير کول ، يا په داسي کار باندي تکفير کول چه هغه بالکل هم ګناه نه وي، يا د ګمان او اندازي په وجه ، د شکوک او محتمل امورو په وجه، يا د داسي معاملاتو په وجه تکفير کول چه په هغي کښ اختلاف وي او د اجتهاد لاره موجود وي، يا د تکفير شروط مکمل کولو نه بغير يا د موانع التکفير پوره کولو نه بغير تکفير کول۔

علماء هغه کسانو ته خوارج ويلي دي چه هغوي مرتکب کبيره ته کافر وائي نو هغه کسان چه په صغيره ګناهونو ، اجتهادي امور کښ غلطي کولو والا او مباح کار کولو والا مثلا کفارو سره کيناستل ،هغوي سره خط او کتابت کولو والا ته کافر وائي نو علماء به هغوي له سه نوم ورکړے وي؟؟؟؟

څلورمه خبره:

شرعي نصوص (د قرآن او سنت عبارات) کي د خوارجو يو هم داسي شرط  نشته چه هغوي به د مسلمان حکمران خلاف بغاوت کوي۔ بلکه کوم کس چه هم خوارجو سره متفق وي که هغه د مسلم حکمران خلا ف بغاوت وکړي او که ونه کړي هغه به خوارجو سره شماريږي۔

دراصل د مسلم حکمران خلاف بغاوت په دوه وجو هاتو باندي کيږي:(۱) ناحق تکفير کول (۲) د مسلمان قتل ته جائز ويل۔ ځکه چه که خوارجو ته مخامخ حکمران وي نو د هغه خلاف بغاوت کوي او قتلول او مال لوټ کول شروع کوي او که حکمران نه وي نو مسلمان عوام، مجاهدين،علماء او داعيان دين قتلوي۔

لهذا د دوي نوم “خوارج” د دين د احکامو نه وتلو او د مسلمانانو د ډلي نه جدا کيدلو په وجه ورکړے شوے دے۔ سنګه چه نبي صلي الله عليه وسلم فرمائي:

سيخرج في أخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموه فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة”۔   (صحيح البخاري :  6930،   صحيح مسلم :  1066)

عنقريب مسلمانانو کي به داسي خلک راوځي چه کم عمر ، کم عقل به وي ، د ټول خلق نه به غوري خبري کوي ، د قرآن تلاوت به کوي خو د حلق نه لاندي به يي نه زي، هغوي به د ين نه داسي ووزي لکه سنګه چه غشے د ښکار د جانور نه آر پار ووزي، تاسو چه دوي چرته هم وويني هغوي قتل کړي، ځکه چه د قيامت په ورځ به الله د دوي په قتل باندي تاسو له اجر درکوي۔

حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائي: “د دين نه خارج کيدو او د بهترين مسلمانانو خلاف بغاوت کولو په وجه دوي له د خوارجو لقب ورکړے شوے دے”۔ (فتح الباري :  12/283)

امام نووي رحمه الله فرمائي: د مسلمانانو د ډلي نه د خروج په وجه باندي دوي له د خوارج نوم ورکړے شوے دے۔ يو قول دا دے چه د مسلمانانو ډله چه په کوم لاره ده د هغي لاري نه لري کيدو په وجه دوي له دا لقب ورکړے شوے دے او يو قول دا دے چه د نبي صلي الله عليه وسلم د دي فرمان په وجه دوي له دا لقب ورکړے شوے دے چه: “يخرج من ضئضئ هذا” د دي (ذوالخويصره) د نسل نه به داسي خلک راوځي۔ (شرح النووي :  7/164)

د تاتاريانو په باره کي چه کله په مسلمانانو کي اختلاف پيدا شو چه دوي له سه نوم ورکړو نو امام ابن تيميه رحمه الله هغوي له د خوارجو لقب ورکړو حالانکه هغوي د حکمران خلاف بغاوت نه وو کړے۔

حافظ ابن کثير رحمه الله لکي: تاتاريانو سره قتال په کوم طاق کي راځي؟ په دي باره کي په خلکو کي خبري کيږي ځکه چه دوي د اسلام اظهار هم کوي او د حکمران خلاف بغاوت هم نه کوي۔ ځکه چه دوي کله د خليفه اطاعت قبول کړے نه دے نو بيا بغاوت سنګه شو!

په دي باره کي د شيخ الاسلام امام ابن تيميه رحمه الله يو قول دے: “د دوي تعلق هم د هغه خوارجو سره دے چه کوم خوارجو د علي او معاويه رضي الله عنهما خلاف خروج کړے وو۔ د هغوي خيال وو چه د هغوي(خوارج) د دي دواړو( علي او معاويه رضي الله عنهما) نه زيات د خلافت حقدار دي۔ او د تاتاريانو هم دا خيال دے۔  (البدايۃ و النهايۃ :  14/28)

خبره تر دي پوري رسيدلي ده چه که خوارج يو رياست هم قائم کړي نو بيا هم د دوي نه د خوارجو لقب نه لري کيږي۔ که د تاريخ مطالعه وکړلے شي نو دا معلوميږي چه په مختلف ادوارو کي خوارجو مملکتونه او رياستونه قائم کړي دي، بلکه په دوي کي خو بعضو د خلاف دعوه هم کړي ده۔ ليکن تر سو پوري چه دوي د مسلمانانو تکفير کوي او د هغوي قتل ته جائز وائي تر هغي پوري به دوي خوارج وي ۔ صرف په حکومت باندي قابض کيدلو په وجه د دوي نه د خوارجو سند نه لري کيږي۔

پينځمه خبره:

د داعش نه بعض داسي اقوال او افعال صادر شوي دي چه د هغي لازمي تقاضا دا ده چه دوي ته خوارج او د منهج نبوي صلي الله عليه وسلم نه منحرف وويل شي مثلا:

(1)  ټولو مسلمان ممالکو باندي د کفر او ارتداد فتوه لګول او ټولو مسلمانانو ته دا حکم ورکول چه د دوي زير اثر علاقو ته هجرت وکړي،

(2)  خپل مخالفينو باندي د کفر او ارتداد فتوه لګول، هغوي ته بدمعاش، خيانت کار ويل، او د شک او د غير کفريه کارونو په وجه باندي مثلا: حکومتي او غير سرکاري تنطيمونو سره معاملات کولو او د هغي ذمه دارانو سره د ملاقات په وجه باندي هغوي ته د کفارو ايجنټ ويل۔

(3)  د دوي د منهج مخالفينو او د دوي سلطنت نه منلو والا سره جنګ کولو ته جائز ويل۔

(4)  دوي مسلمانان ونيول ، هغوي يي قيد کړل، هغوي له يي سزاګاني ورکړي، د مجاهدينو کيمپونو ته يي جاسوسان وليږل۔ دوي د مسلمانانو سره دومره جنګ وکړو چه سومره دوي کفارو سره هم نه وو کړے۔ او د دوي دا ټول کارونه د نبي صلي الله عليه وسلم د دي فرمان په مطابق وو: “يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الأوثان“۔

چه خوارج به “مسلمانان قتلوي او بت پرست په پريږدي“۔ (صحيح البخاري : 3344، صحيح مسلم : 1064)

(5)  د مسلمانانو د جماعت نه جدا کيدل، او صرف خپل منهج ته حق ويل۔ او خپل مخالفينو باندي د دين دشمن فتوي لګول۔ هم دا رنګه د خلافت دعوه کول او بيا دا فتوه ورکول چه په ټولو مسلمانانو باندي د دي خلافت بيعت کول واجب دي۔

(6)  په دوي کي معروف علماء موجود نه دي چه د مسلمانانو په نزد باندي د اعتماد قابل وي۔ او دا هم هغه صورتحال دے چه په کوم صورتحال کي د دوي خوارج اسلاف اخته وو۔ سيدنا ابن عباس رضي الله عنه هغوي ته ويلي وو: “ځه ستاسو خواله د نبي صلي الله عليه وسلم د مهاجرين او د انصار صحابه کرامو رضي الله عنهم له طرفه راغلي يم۔۔۔۔ چه د هغوي په مخامخ قرآن نازل شوے دے، هغوي سره د وحي علم ستاسو نه زيات دے، او د هغوي نه يو کس هم تاسو کي نشته دے۔  (المستدرک الحاکم :  2656)

په دوي(داعش)کي اکثريت د کم عمره هلکانو دے چه په هغوي کي جلد بازي او جوش دے ، د غور او فکر کمي ده، د بصيرت فقدان دے، په دوي باندي دا حديث بالکل سم راځي چه ” حدثاء الاسنان، سفهاء الاحلام“۔ کم عمر او کم عقل به وي۔   (صحيح البخاري :3611 ،صحيح مسلم :1066)

(7)  مذکوره ټولو خبرو په وجه دوي په دي فخر کي مبتلا دي چه صرف دوي(داعش) مسلمانان دي او صرف دوي في سبيل الله جهاد کوي۔ او هم دا وجه ده چه دوي په خپلو اعمالو او اقوالو باندي ډير زيات فخر او تکبر کوي۔ نبي صلي الله عليه وسلم دي خوارجو په باره کي فرمائلي دي:

“ان فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية”   (مسند احمد :  12972)

“تاسو کي به يو داسي قوم راځي چه هغوي به عبادت کوي او ډير ديندار به وي تر دي پوري چه د ډير عبادت کولو په وجه به خلک په هغوي باندي تعجب کوي او هغوي(قوم) به هم په ځان باندي تعجب کوي۔ هغوي به د دين نه داسي اوزي لکه سنګه چه غشي د ښکار نه آر پار اوزي۔

او د ده غرور او تکبر په وجه دوي په اهل علم او حکمت باندي تنقيد کوي او د هغوي خبره نه مني۔

(8)  داعش د مجاهدينو خلاف د بشار حکومت مددګاردي۔ چه کله د بشار خلاف مجاهدين کمزوري شول او بشار د مجاهدينو په کيمپونو باندي قبضي وکړي نوپه دي خبره باندي داعش والا خوشحالياني کولي۔ او دا خبره هم لري نه ده چه د داعش په صفونو کي د اسلام دښمنان دي چه هغوي مجاهدينو ته نقصان رسوي۔

داعش والا د باطل حمايتيان دي او د حق او شرعي عدالتونو فيصلو نه انکاري دي۔ دوي د مسلمانانو له پاره د نصرانيانو هم زيات خطرناک دي۔

ليکن دا خبره هم په ياد ساتل پکاردي چه په داعش سره شامل هر کس خارجي نه دے ځکه چه په داعش کي ډير داسي کسان موجود دي چه هغوي د دوي د حقيقت نه ناواقف دي۔ ډير خلک د دوي په باره کي په دهوکه کي مبتلا دي۔ ليکن من حيث الجماعۃ زمونږ معامله به هغوي سره يو شان وي۔ د دوي شر ختم کول زمونږ ذمه داري ده او د هغوي حساب د الله په ذمه دے۔

خلاصه کلام دا شو چه داعش يو خارجي ډله ده، دا خبره بالکل واضحه ده ځکه چه دوي د صحيح عقيدي نه لري او د مسلمانانو د ډلي نه جدا دي او د مسلمانانو ناحق قتل ته حلال وائي۔

(والله اعلم)

Print Friendly

About alfitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *